Dr. C.J. Vaillantfonds

Het Dr. C.J. Vaillantfonds is het Goede Doelen Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria. Sinds 1997 ondersteunt het fonds een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven.

De opbrengsten van de metalen die bij een crematie overblijven worden gestort in het Dr. C.J. Vaillantfonds. Het kan metaal zijn dat onderdeel is van de uitvaartkist Het kan ook hoogwaardige materiaal zijn dat is gebruikt voor kunstgewrichten en andere chirurgische materialen. Juist omdat deze materialen hoogwaardig zijn, zijn ze in de regel kostbaar.

Jeugdland bedankt het Dr. C.J. Vaillantfonds voor haar bijdrage aan fase 1 van het project “Natuurlijk Samen Spelen op Jeugdland Nieuw-Vennep”.