JC Ruigrok Stichting

De J.C. Ruigrok Stichting is opgericht op 6 mei 1977 en beheert een fonds dat is gevormd door de heer J.C. Ruigrok. Het doel van de J.C. Ruigrok Stichting is het ondersteunen van initiatieven op het gebied van cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, levensbeschouwing, alsmede de ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten. Ook ontwikkelingssamenwerking komt voor ondersteuning in aanmerking, mits de organisatie in het werkgebied van de stichting is gevestigd.

J.C. Ruigrok Stichting, dankjewel voor jullie bijdrage aan fase 1 van het project “Natuurlijk Samen Spelen op Jeugdland Nieuw-Vennep”.