Afspraken en visie

Visie Jeugdland

Jeugdland is een plek waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn en iedereen welkom is. Bij ons is daarom een heleboel mogelijk, maar niets moet. Op Jeugdland zijn de kinderen de baas over hun eigen spel, ontwikkeling, vaardigheden en hut. Dit onder toeziend oog van medewerkers van Jeugdland en van de ouders/begeleiders van kinderen jonger dan 6 jaar. Kinderen van 6 jaar en ouder mogen zelfstandig op het terrein spelen maar ouders/begeleiders mogen ook aanwezig blijven op het terrein.

Alle ouders die aanwezig zijn op het terrein worden om kinderen zoveel mogelijk zelfstandig te laten spelen. Wij willen de kinderen namelijk graag kennis laten maken met de 21-eeuwse vaardigheden; creatief denken, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, zelfsturing en sociale vaardigheden. Het is onze mening dat kinderen dat het best leren door het zelf te ontdekken en te ervaren. Wij laten de kinderen dan ook hun eigen fouten maken binnen de regels die op Jeugdland gelden.

Samenspeelbelofte

Jeugdland Nieuw-Vennep stimuleert het Samen Spelen. We zijn voor iedereen toegankelijk ongeacht beperking, ras, sekse of geloof.

  • We zorgen er met elkaar voor dat Jeugdland een actieve omgeving is voor stoere kinderen met en zonder beperking
  • We zorgen er met elkaar voor dat iedereen zich welkom en veilig voelt op Jeugdland.
  • We zorgen er met elkaar voor dat iedereen mee kan en mag doen. Dat geldt zowel voor de activiteiten die Jeugdland organiseert als voor het vrije spel.
  • We stimuleren kinderen (en volwassenen) om iedereen mee te laten spelen
  • Wij zorgen er met elkaar voor dat de Samenspeeltuin voor een groot deel begaanbaar is voor kinderen met een beperking.
  • Wij zorgen er met elkaar voor dat de speeltoestellen voor een groot deel bespeelbaar zijn voor kinderen met een beperking
  • Wij zorgen er met elkaar voor om de bezoekers van de Samenspeeltuin te verbinden en te inspireren zodat er een prettige omgeving ontstaat waarbij het spelplezier voorop staat.
  • Wij zorgen er met elkaar voor dat elk kind met of zonder beperking niet alleen op zijn niveau uitdagend mee kan doen maar ook de mogelijkheid heeft om zijn grenzen te verleggen en zich daardoor verder kan ontwikkelen.
  • Wij zorgen er met elkaar voor dat ouders, verzorgers en kinderen met en zonder beperking bij deze Samenspeeltuin betrokken raken waardoor de integratie ook tussen een ieder op buurt niveau zich kan ontwikkelen