Afspraken en visie

Visie Jeugdland

Jeugdland is een plek waar kinderen  helemaal zichzelf kunnen zijn. Bij ons is daarom een heleboel mogelijk, maar niets moet. Op Jeugdland zijn de kinderen de baas over hun eigen spel, ontwikkeling, vaardigheden en hut. Dit onder toeziend oog van medewerkers van Jeugdland en van de ouders/begeleiders van kinderen jonger dan 6 jaar. Kinderen van 6 jaar en ouder mogen zelfstandig op het terrein spelen maar ouders/begeleiders mogen ook aanwezig blijven op het terrein.

Alle ouders die aanwezig zijn op het terrein worden verzocht zich zo min mogelijk met de kinderen te bemoeien. Wij willen de kinderen namelijk graag kennis laten maken met de 21e -eeuwse vaardigheden; creatief denken, problemen oplossen, communiceren, samenwerken, zelfsturing en sociale vaardigheden. Het is onze mening dat kinderen dat het best leren door het zelf te ontdekken en te ervaren. Wij laten de kinderen dan ook hun eigen fouten maken binnen de regels die op jeugdland gelden.

Huisregels Jeugdland

Volg de aanwijzingen van medewerkers van Jeugdland op.

Roken is niet toegestaan op het terrein en in het gebouw.

Houd Jeugdland schoon: gooi afval in de afvalbakken.

Speel met respect voor elkaar, de natuur en Jeugdland .

Agressief gedrag en pesten zijn niet toegestaan.

Bij ontoelaatbaar gedrag kan de toegang tot Jeugdland worden ontzegd.

Ouders/verzorgers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun kind, ook als de ouders/verzorgers niet mee komen naar Jeugdland terwijl hun kind daar speelt.

Verblijven en spelen op Jeugdland is op eigen risico.

Jeugdland is niet verantwoordelijk te stellen voor letsel, schade, diefstal of vermissing etc.

Het meenemen van eigen eten en drinken is toegestaan. Jeugdland verkoopt alleen kleine snacks en tussendoortjes. Het is dus verstandig om je kind brood mee te geven. Drinken is gratis beschikbaar.

Het is niet toegestaan om alcoholische dranken mee te nemen of te nuttigen op Jeugdland.

In verband met de privacy is het maken van foto- en filmopnames niet toegestaan, mits de beheerder anders bepaalt.

Medewerkers en vrijwilligers op Jeugdland zijn herkenbaar aan rode kleding.

Honden worden toegestaan, mits aangelijnd.

Alle kinderen (en ouders) die op Jeugdland komen moeten zich melden bij de balie.

Kinderen jonger dan 6 jaar mogen i.v.m de veiligheid niet  in het huttendorp komen .

Op Jeugdland is water aanwezig. I.v.m. de veiligheid is het noodzakelijk dat kinderen die niet kunnen zwemmen begeleid worden door een volwassene.

Kinderen onder de 6 jaar moeten onder direct toezicht staan van een volwassene.

Tijdens uw verblijf op Jeugdland kunnen er foto´s worden gemaakt voor promotionele doeleinden. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind op de foto’s of films komt te staan , laat ons dat dan z.s.m weten via coordinator@jeugdlandnieuwvennep.nl.

Vragen? Neemt u contact op met Jeugdland Nieuw-Vennep. Vragen of opmerkingen over de visie, afspraken of voor het bestuur van de stichting kunt u mailen aan het bestuur, via bestuur@jeugdlandnieuwvennep.nl.

Met vriendelijke groet,
De medewerkers van Jeugdland