ANBI

Jeugdland Nieuw-Vennep beschikt over een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status.
Jeugdland Nieuw-Vennep valt onder de Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep.
Wij hebben het standaard formulier publicatieplicht ANBI ingevuld:
Bekijk Standaard formulier ANBI
Fiscaal nummer
RSIN821320269
KvK nummer
34360123
Vestigingsadres
Getsewoudweg 2
2151 MS Nieuw-Vennep
Postadres
Postbus 165
2150 AD Nieuw-Vennep
Contact
bestuur@jeugdlandnieuwvennep.nl
Bestuur
I.J.J. Rusman – voorzitter
F. Hoogweg – penningmeester/secretaris
A.W. Koolhaas

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep ontvangen conform de statuten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten.
Vrijwilligers ontvangen geen vergoeding anders dan voor gemaakte onkosten voor activiteiten op Jeugdland.
De medewerkers van Jeugdland volgen de CAO Sociaal Werk.
Doelstelling volgens de statuten van 30 september 2009
Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. Het bevorderen van de sociale en educatieve ontplooiing van de jeugd, binnen de doelgroep van ongeveer zes tot 15 jaar, in Nieuw-Vennep en omstreken, onder meer door omgang en spel met leeftijdgenoten binnen de doelgroep, en voorts hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woords.
  2. Te komen tot een zinvolle tijdsbesteding van de jeugd van de doelgroep waarbij het uitgangspunt is dat de activiteiten door vrijwilligers in samenwerking met wijkbewoners zowel op jeugdland als in de diverse wijkcentra worden georganiseerd.
  3. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
  1. Het realiseren en exploiteren van een avonturen- en bouwspeelterrein, gelegen aan de Getsewoudweg te Nieuw-Vennep, genaamd Jeugdland, met mogelijkheden tot spel en recreatie gedurende het hele jaar voor de jeugd behorende tot de doelgroep (onder andere spel met zand, water, vuur en huttenbouw)
  2. Het realiseren en exploiteren van gebouwen, gelegen op het terrein Jeugdland ten behoeve van bovenstaand doel.
  3. Het in- en samenstellen van activiteiten-groepen voor bijvoorbeeld spel, sport, educatieve en recreatieve activiteiten.
  4. Het leggen en onderhouden van contacten met andere instellingen en/of personen die van belang kunnen zijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen.
  5. Het adviseren van gemeente, overheid of particulier initiatief, op verzoek of uit eigener beweging, omtrent het beleid met betrekking tot voorzieningen en activiteiten ten behoeve van een zinvolle vrijetijdsbesteding als bedoeld in artikel 2 lid 1.
  6. Alle andere wettelijke middelen die de stichting ter beschikking heeft.

Financiële verantwoording 2022
Bekijk Stichting-Jeugdland-Nieuw-Vennep-jaarrekening-2022.pdf
Jaarverslag 2022
Bekijk Jaarverslag-Jeugdland-Nieuw-Vennep-2022.pdf
Beleidsplan 2023
Bekijk Beleids-en-activiteitenplan-Jeugdland-Nieuw-Vennep-2023.pdf
Financiële verantwoording 2021
Bekijk Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep jaarrekening 2021.pdf
Jaarverslag 2021
Bekijk jaarverslag 2021 JL Nieuw-Vennep.pdf
Beleidsplan 2022
Bekijk beleidsplan 2022 JL Nieuw-Vennep.pdf
Jaarverslag 2020
Bekijk jaarverslag 2020 JL Nieuw-Vennep.pdf
Financiële verantwoording 2020
Bekijk Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep jaarrekening 2020.pdf
Beleidsplan 2020 en jaarverslag 2019
Bekijk beleidsplan 2020 en jaarverslag 2019 JL Nieuw-Vennep.pdf
Financiële verantwoording 2019
Bekijk Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep jaarrekening 2019.pdf
Beleidsplan 2019 en jaarverslag 2018
Bekijk beleidsplan-JL-Nieuw-Vennep-2019.pdf
Financiële verantwoording 2018
Bekijk St-Jeugland-Nieuw-Vennep-jaarrekening-2018.pdf