Enthousiaste en betrokken bestuursleden gezocht

Meer over Jeugdland
Wie zoeken wij?

Wil jij ook dat kinderen zelfstandig en veilig kunnen spelen in een groene omgeving? Vind je het belangrijk dat iedereen mee kan doen? 

Ben je goed in netwerken of zit je boordevol goede ideeën?

Pak je kans en maak het verschil samen met de andere enthousiaste bestuursleden.

Je helpt Jeugdland Nieuw-Vennep door te doen wat je leuk vindt en door jouw kennis & vaardigheden te delen. Iedereen is welkom en ook in weinig tijd kun je veel betekenen.

Vanwege het vertrek van één van de bestuursleden en een openstaande positie zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur van Jeugdland bestaat uit 3 enthousiaste bestuursleden. Wij streven naar een bestuur van minimaal 5 leden, daarom zijn wij op zoek naar minstens twee nieuwe leden die samen met de huidige leden de visie en het beleid van Jeugdland wil uitdragen en vormgeven.

Het bestuur vergadert één keer per 6 weken. Daarnaast ben je afhankelijk van de taken die je op je neemt enkele uren per maand/week bezig met Jeugdland.
De vrijwillige bestuursleden ondersteunen de coordinator en zetten zich in voor een veilige en gezellige speeltuin, nu en in de toekomst. Ze behartigen de belangen van Jeugdland en stemmen ontwikkelingen in en om Jeugdland af met belanghebbenden zoals de gemeente Haarlemmermeer.

Medewerkers en vrijwilligers van Jeugdland zorgen voor toezicht tijdens de openingsuren, de begeleiding en organisatie van de activiteiten, onderhoud van het terrein en de dagelijkse dingen. Van bestuursleden wordt niet verwacht dat ze hierin mee draaien.

Openstaande functies

Secretaris

Jeugdland Nieuw-Vennep zoekt een secretaris die samen met de overige enthousiaste bestuursleden de visie en het beleid van Jeugdland wil uitdragen en vormgeven. Als secretaris notuleer je de vergaderingen die eens per 6 weken worden gehouden. Ook stel je de agenda op en houd je de actiepuntenlijst bij.
Overige taken en projecten worden in overleg verdeeld.

Algemeen bestuurslid

Als algemeen bestuurslid geef je samen met de overige bestuursleden de visie en het beleid van Jeugdland vorm. Je taken worden in overleg bepaald en zijn afhankelijk van je interesses en ervaring.

 

Jeugdland altijd mooi weer!

Wat vragen wij?

– affiniteit met de doelstelling van Jeugdland

– samenwerkingsgericht, creatief en resultaatgericht

– goede communicatieve vaardigheden

– onderdeel van het collectief van een bestuur

Wat bieden wij?

Een vrijwilligersfunctie met veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën. De werkzaamheden zijn goed in eigen tijd in te plannen. Werken voor de Jeugdland biedt de voldoening van het maatschappelijk bezig zijn. Het werk is afwisselend en biedt de mogelijkheid voor het leggen van veel verschillende soorten contacten.

Interesse?

Voel je je aangesproken of ken je iemand die Jeugdland graag wil ondersteunen op bestuurlijk niveau? Voor meer informatie en een persoonlijk gesprek kun je per mail contact opnemen met het bestuur, bestuur@jeugdlandnieuwvennep.nl.
Ambieer je geen bestuursfunctie, maar wil je je kennis en vaardigheden wel inzetten voor Jeugdland? Neem dan ook contact met ons op of meld je aan als vrijwilliger.

Over Jeugdland

De Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep beheert een grote speeltuin in Venneperhout waar kinderen helemaal zichzelf kunnen zijn en niets moet. Oorspronkelijk was Jeugdland alleen te bezoeken voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar en was Jeugdland niet toegankelijk voor ouders. Een aantal jaar geleden is dit losgelaten, Jeugdland is nu toegankelijk voor kinderen van alle leeftijden en ook ouders/begeleiders zijn welkom op het terrein. Wel geldt nog steeds dat wij de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig laten spelen zonder bemoeienis van volwassenen.

Jeugdland is bij veel mensen vooral bekend als huttenbouwdorp, maar wij bieden veel meer. Op ons terrein staan vele speeltoestellen die de kinderen uitdagen. In ons clubgebouw kunnen de kinderen spelletjes spelen, knutselen of een boekje lezen. Iedere openingsdag organiseren onze medewerkers een leuke activiteit voor de kinderen, meestal gratis, soms tegen een kleine vergoeding. Ook ligt er op ons terrein een prachtige skelterbaan.

Op Jeugdland zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen. In 2023 is onze nieuwe Samenspeeltuin geopend.

Buiten openingstijden, op woensdag- en vrijdagochtend, is Jeugdland geopend voor scholen. Via NMCX bieden we NME (Natuur en Milieu Educatie) activiteiten aan. Scholen kunnen ook zelf activiteiten organiseren op Jeugdland, zoals juffenverjaardagen of sportdagen.

Jeugdland zoekt actief samenwerking met andere partijen en biedt ruimte voor maatschappelijke stages vanuit het voortgezet onderwijs, stages voor het MBO en taakstraffen via Halt. Voor iedere vrijwilliger proberen wij een geschikte plek te vinden. Gezinnen die het moeilijk hebben kunnen zonder kosten bij Jeugdland komen spelen.

De dagelijkse werkzaamheden op Jeugdland worden verzorgd door een vast team bestaande uit een coördinator en 3-5 medewerkers (allen betaald), ondersteund door vrijwilligers.

Toekomstplannen

In de komende jaren wil Jeugdland haar sociaal-maatschappelijke positie versterken en verbreden. Jeugdland beschikt over een geweldig terrein wat binnen de kaders die de gemeente ons geeft veel breder gebruikt zou kunnen worden. We zoeken de samenwerking met andere sociaal-maatschappelijke organisaties in de Haarlemmermeer, nemen deel aan de uitvoering van de participatiewet, maken onze terrein geschikt voor Samen Spelen, zorgen ervoor dat veel meer vrijwilligers, scholen en verenigingen ons weten te vinden en zorgen er zelf voor dat we een aantrekkelijke, veilige plek zijn voor alle inwoners van de Haarlemmermeer. We sluiten ons aan bij bestaande projecten zoals de Speeltuinbende en starten, bij voldoende vrijwilligers, ook zelf projecten op. We zorgen ervoor dat Jeugdland zich voortdurend blijft aanpassen aan de veranderende vraag van de kinderen en de ouders.

We gaan door met het professionaliseren van het bestuur en de organisatie, zodat de continuïteit van Jeugdland gewaarborgd blijft. 

Fondsenwerving is één van de speerpunten van de komende jaren. Jeugdland draait grotendeels op subsidie van de gemeente Haarlemmermeer, maar voor alle nieuwe plannen en projecten zijn we aangewezen op sponsoren en fondsen.