Samenspeelfonds

Samenspeelfonds

Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen kind alleen hoeft te spelen – dat is het ideaal van het SamenSpeelFonds.De meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun grootste handicap is dat ze niet mee kunnen doen en zich daardoor eenzaam...
Schipholfonds

Schipholfonds

Schipholfonds brengt onze omgeving sportief in beweging Sporten is leuk. Sporten verbindt. Daarom wil het Schipholfonds sportief bewegen in de omgeving van onze luchthaven stimuleren. Zodat zoveel mogelijk mensen van sport en beweging kunnen genieten. Zo leveren we...
Dr. C.J. Vaillantfonds

Dr. C.J. Vaillantfonds

Het Dr. C.J. Vaillantfonds is het Goede Doelen Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria. Sinds 1997 ondersteunt het fonds een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven. De opbrengsten van de metalen die bij een crematie overblijven worden...
Rabobank Coöperatiefonds

Rabobank Coöperatiefonds

We geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Rabobank Regio Schiphol doneert vanuit het coöperatiefonds aan maatschappelijke doelen en initiatieven in onze regio die bijdragen aan de thema’s van de Rabobank: Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen,...
JC Ruigrok Stichting

JC Ruigrok Stichting

De J.C. Ruigrok Stichting is opgericht op 6 mei 1977 en beheert een fonds dat is gevormd door de heer J.C. Ruigrok. Het doel van de J.C. Ruigrok Stichting is het ondersteunen van initiatieven op het gebied van cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu,...
Meerlandenfonds

Meerlandenfonds

Het Meerlandenfonds ondersteunt ieder jaar sportverenigingen, evenementen en goede doelen in de regio. Jeugdland bedankt het Meerlandenfonds voor haar bijdrage aan het moddervarken.